Biacorpus kehonkoostumusmittari

Saksalainen Biacorpus kehonkoostumusmittari moderniin painonhallinnan seurantaan.

Kehonkoostumuksen analyysistä on muodostunut yksi tärkeä mittari elämäntapamuutosten hallinnassa on kyseessä sitten terveysliikunta, painonhallintaan liittyvä motivointi tai hoidon suunnittelu ja seuranta kliinisessä ravitsemusterapiassa. Kehonkoostumuksen mittaus tuo moderniin painonhallinnan ja ravitsemusterapian suunnitteluun vahvan työkalun, jolla kaikki alan ammattilaiset pystyvät helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti seuraamaan tulosten kehittymistä.

Biacorpus® RX404M

Biacorpus® RX404M on Medical-CE hyväksytty monitaajuusmittalaite, joka hyödyntää bioimpedanssi- menetelmää. Bioimpedanssilla mitataan kehon nesteiden sähkönjohtavuutta ja sen muodostamaa vastusta. Mittaus on helppo ja nopea suorittaa ja se on luotettavuus on validoitu useissa tieteellisissä tutkimuksissa, joissa menetelmää on verrattu “gold standard” menetelmiin. Mittauksella voidaan luotettavasti arvioida mm. kehon nestetasapainoa, lihastasapainoa ja rasvamassan osuutta. Mittaus antaa myös arvokasta tietoa esim. kehon ravitsemuksellisesta tilasta.

Mitä arvoja Biacorpus® antaa?

• kehon rasvamassa
• kehon rasvaton massa jaettuna solun sisäiseen ja ulkoiseen massaan
• resistanssi (Rz) ja reaktanssi (Xc)
• vaihekulma (Pa)
• segmentaalinen lihas- ja rasvamassa
• keskivartalon rasva
• kehon nestemäärä
• nestetasapaino
• perusaineenvaihdunnan arvio
• lasten BMI-viitearvot
• vektorianalyysi

Suomenkielisen Bodycomp® Professional ohjelmiston avulla voidaan mittaustuloksia tarkastella ja hallita ammattimaisesti. Monipuoliset ja selkeät raportit auttavat asiakasta ymmärtämään tulokset helpommin. Tallennettavien testien määrää ei ole rajoitettu, joten suuriakin testimääriä voi säilyttää useita vuosia. Tämä helpottaa seurantaa. Alla muutamia ohjelmiston antamia raporttiesimerkkejä.